Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-15:30 • środa 7:30-17:00 • piątek 7:30-14:00
A A A
Powiatowy Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
BIP
09.05.2018 •

OFERTA EDUKACYJNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 
 Oferta dla abolwentów gimnazjów (liceum ogólnokształcące 3-letnie) oraz abolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej (liceum ogólnokształcące 4-letnie)
 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Klasa

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

Przedmiot uzupełniający (tylko dla absolwentów gimnazjum)

Przedmioty dodatkowe

humanistyczno-prawna

język polski

historia

filozofia

przyroda

edukacja prawna

politechniczna

matematyka

fizyka

chemia

historia i społeczeństwo

 -----

biologiczno-chemiczna

biologia

chemia

fizyka

historia i społeczeństwo

-----

językowa- turystyczna

geografia

wiedza o społeczeństwie

język obcy (j. ang./j . niem.)

historia i społeczeństwo

 -----

 
 

TECHNIKUM Nr 1

 
 Oferta dla absolwentów gimnazjów (technikum 4-letnie) oraz absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej (technikum 5-letnie)
 

TECHNIKUM Nr 1

Zawód

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym

Przedmiot uzupełniający  (tylko dla absolwentów gimnazjum)

Przedmioty w kształceniu zawodowym

technik ekonomista

geografia

język obcy (tylko dla absolwentów gimnzajum)

historia i społeczeństwo

·      teoretycznym

·      praktycznym

·      praktyka zawodowa (6 tygodni)

technik logistyk

geografia

język obcy (tylko dla absolwentów gimnzajum)

historia i społeczeństwo

·      teoretycznym

·      praktycznym

·      praktyka zawodowa (4 tygodnie)

 
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 1

 
 Oferta dla absolwentów gimnazjum (branżowa szkoła 3-letnia) oraz absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej (branżowa szkoła 3-letnia)
 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Klasa/zawód

Nauka zawodu

Przedmioty realizowane w szkole w kształceniu zawodowym

Praktyczna nauka zawodu u pracodawców

magazynier-logistyk

·      kształcenie zawodowe teoretyczne

·       kształcenie zawodowe praktyczne

·       klasa I - 1 dzień

·       klasa II - 2 dni

·       klasa III - 2 dni

wielozawodowa

kształcenie zawodowe teoretyczne w formie turnusów zawodowych (4 tygodnie w każdym roku nauki)

·       klasa I - 2 dni

·       klasa II - 2 dni

·       klasa III - 3 dni

« powrót
  • Plan lekcji
  • Zastępstwa
  • Bądź na bieżąco
  • Chwalimy się

Newsletter