Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek 7:30-15:30 • środa 7:30-17:00 • piątek 7:30-14:00
A A A
Powiatowy Zespół‚ Szkół‚ Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
BIP
09.05.2018 •

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

 Lp.

 Rodzaj czynności

Terminy
 w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy 
w postępowaniu uzupełniającym

   1.

Składanie przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w PZSP nr 1 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 13 maja 
do 25 czerwca 2019 r.

 od 26 do 31 lipca 2019 r.

  2.

Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej:

·     świadectwa ukończenia szkoły,

·       zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty

·      innych wymaganych dokumentów.

od 21 czerwca

do 25 czerwca 2019 r.

 
   3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26 czerwca 2019 r.

5 sierpnia 2019 r.

   4.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły ponadgimnazjalnej

16 lipca 2019 r.

do 23 sierpnia 2019 r.

   5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/ ośmioklasowej szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminugimnazjalnego /egzamninu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 24 lipca 2019 r.

29 sierpnia 2019 r.

   6.

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół

 25 lipca 2019 r.

30 sierpnia 2019 r.

 
« powrót
  • Plan lekcji
  • Zastępstwa
  • Bądź na bieżąco
  • Chwalimy się

Newsletter