Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7:30-15:30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
09.05.2018 •

HISTORIA SZKOŁY

 
 1 IX 1946 - powstanie Prywatnego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Środzie Śląskiej (ogromna zasługa pierwszego dyrektora szkoła Mieczysława Świerczyńskiego i grupy nauczycieli zapaleńców, którzy pragnęli pracować po wojnie w Środzie Śląskiej)

1947/1948 - oddanie do użytku szkolnego hali sportowej

1 I 1948 - przemianowanie szkoły na Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej

1 IX 1948 - przemianowanie szkoły na Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Mikołaja Kopernika - powołanie szkoły 11 klasowej (połączona szkoła podstawowa i średnia)

22 VI 1952 - w ramach podróży po "ziemiach odzyskanych" szkołę odwiedza ówczesny Minister Oświaty Witold Jarosiński

1965/1966 do 1970/1970 - realizacja zapisów reformy oświatowej i stopniowe oddzielenie szkoły podstawowej - utworzenie czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego

1968/1969 - zmiana na stanowisku dyrektora Liceum - Mieczysława Świerczyńskiego - pierwszego Dyrektora i założyciela szkolnictwa średniego w Środzie Śląskiej zastępuje mgr Lech Wysoki

1971/1972 - dyrektorem Liceum zostaje mgr Maria Bystrzanowska

1972/1973 - uroczystości z okazji 500 rocznicy urodzin patrona szkoły Mikołaja Kopernika; otrzymanie nowego sztandaru szkoły

1974/1975 - ufundowanie przez Komitet Rodzicielski popiersia Mikołaja Kopernika; przekazanie szkole 12 grafik przez prof. Stanisława Dawskego

1977/1978 - powołanie Zespołu Szkół w Środzie Śląskiej w skład którego weszło Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika; dyrektorem Liceum zostaje mgr Jerzy Bystrzanowski

1980 - do Zespołu Szkól zostaje dołączona Zasadnicza Szkoła Zawodowa

1983/1984 - w ramach zajęć teatralnych szkołę odwiedzają znani aktorzy Jerzy Bińczycki i Andrzej Kopiczyński

1985/1986 - na stanowisko dyrektora zostaje powołany mgr Jarosław Pauka - nauczyciel fizyki, długoletni zastepca dyrektora szkoły i ... absolwent średzkiego Liceum

1986/1987 - opublikowanie monografii Liceum pt. " Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej w latach 1946-1986" autorstwa Tadeusza Kurpaskiego (była to pierwsza publikacja dotycząca powojennego szkolnictwa w Środzie Śląskiej); umiera pierwszy dyrektor Liceum Mieczysław Świerczyński

1995/1996 - dyrektorem zostaje mgr Elżbieta Bronowicka

1996/1997 - obchody 50-lecia Liceum; odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej to wydarzenie

2000/2001 - wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej sali gimnastycznej;

2001/2002 - dyrektorem szkoły zostaje dr Małgorzata Przesławska - nauczycielka chemii i absolwentka Liceum; otwarcie nowej sali gimnastycznej

2002/2003 - powołanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej w skład którego weszło nowe, trzyletnie Liceum Ogólnokształcące

2004/2005 - "Polonez dla Rolanda" na rynku - narodziny nowej maturalnej tradycji

2006/2007 - obchody 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego

2009/2010 - powołanie Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika w Środzie Śląskiej w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 i Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące                                                                  

2011/2012 - nastąpiło włączenie Liceum Profilowanego do Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika w Środzie Śląskiej

6 lutego 2014 - Jubileuszowa X edycja "Poloneza dla Rolanda"

2013/2014 - ostatni rok działalności Liceum Profilowanego (wynik wprowadzonej reformy szkolnictwa)

2015/2016 - utworzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

2016 - 70 rocznica utworzenia Liceum Ogólnokształcącego

2016/2017 - rozpoczęcie kolejnej kadencji przez dyrektor Małgorzatę Przesławską

2017/2018 - utworzenie Szkoły Branżowej I stopnia Nr 1

2019/2020 - powołanie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. M. Kopernika w Środzie Śląskiej, którego uczniami są absolwenci Gimnazjum i absolwenci ośmioklasowej Szkoły Podstawowej

« powrót
  • Chwalimy się
  • Projekty unijne
  • Facebook

Newsletter