Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7:30-15:30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
BIP
01.06.2020 •

TERMINY REKRUTACJI w PZS nr 1

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych,  czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia

na rok szkolny 2023/2024

 

 

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Terminy
 w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

       1.          

Składanie przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w PZS nr 1 wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 15 maja
do 19 czerwca

 

od 1

do 3 sierpnia

       2.          

Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły ponadpodstawowej:

Ø świadectwa ukończenia szkoły lub jego kopii

Ø zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub jego kopii

 

 

od 23 czerwca

do 10 lipca

 

 

-----------

       3.          

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

do 10 lipca

 

do 3 sierpnia

       4.          

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

 

18 lipca

 

 9 sierpnia

 

       5.          

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

 

od 19 do 28 lipca

 

18 sierpnia

 

       6.          

Ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych do poszczególnych szkół

31 lipca

 

18 sierpnia

       7.          

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty
o liczbie wolnych miejsc w szkole

31 lipca

 

18 sierpnia

 

 

 

 
« powrót
  • Chwalimy się
  • Projekty unijne
  • Facebook

Newsletter