Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7:30-15:30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
BIP
01.06.2020 •

TERMINY REKRUTACJI w PZS nr 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termin

Działanie

Uwagi

15.06 - 10.07

Składamy wniosek o przyjęcie do szkoły.

Znajduje się on na stronie www.pzsp1.powiat-sredzki.pl

Możemy złożyć wniosek w wersji papierowej- wtedy drukujemy dokument w formacie  PDF

Jeżeli składamy w wersji elektronicznej- wypełniamy wniosek w formacie .docx  i przesyłamy na adres szkoły

rekrutacja-pzs1@powiat-sredzki.pl

15.06 - 14.08

Możemy odebrać w sekretariacie szkoły skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy.

Zalecamy odebranie skierowania w sierpniu, kiedy będziecie pewni swojego wyboru.

do 10.07

Dostarczamy świadectwa ukończenia szkoły - może być to kopia.

 

31.07 - 04.08

Możemy zmienić wniosek i wybraną szkołę.

 

do 04.08

Dostarczamy zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty - może to być kopia.

 

do 10.08

Składamy zaświadczenie pracodawcy o rozpoczęciu praktycznej nauki zawodu w danym zawodzie- dotyczy kandydatów do klasy wielozawodowej w Branżowej Szkole I Stopnia.

 

12.08

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i zakwalifikowanych.

 

13.08 - 18.08

Potwierdzamy wybór szkoły poprzez złożenie w szkole oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej) oraz kwestionariusza osobowego pobranego ze strony szkoły i dwóch zdjęć.

Kandydaci do  technikum i branżowej szkoły składają również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Jeżeli nie mamy możliwość złożenia takiego zaświadczenia, należy poinformować o tym dyrektora szkoły do 18.08  do godziny 15.00

W przeciwnym razie oznacza to rezygnację z nauki w danym zawodzie.

Jeśli posiadasz opinię lub orzeczenie PPP, dostarcz ją do sekretariatu.

19.08

Szkoła ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

do 25.09

Składamy zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - dotyczy jedynie tych, którzy brak możliwości złożenia zgłosili w terminie do 18.08.

 

 

UWAGA

W zaistniałej sytuacji wnioski, świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczeniach o wynikach egzaminu ósmoklasisty można składać w wersji elektronicznej na adres rekrutacja-pzs1@powiat-sredzki.pl .W tytule podajemy imię i nazwisko kandydata oraz rodzaj przesyłanego dokumentu np.: Jan Kowalski kopia świadectwa.

Sekretariat szkoły będzie nieczynny w dniach 20.07.2020 do 07.08.2020.  Prosimy o dostarczenie brakujących dokumentów do piątku 17 lipca albo od 3 sierpnia (dyżury członków komisji rekrutacyjnej). 

 
 
 
 
« powrót

Załączniki

  • Chwalimy się
  • Projekty unijne
  • Facebook

Newsletter