Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7:30-15:30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
31.03.2015 •

Przetarg 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczącej przygotowania podłoża i położenia nowej wykładziny heterogenicznej w sali lekcyjnej i sekretariacie szkoły.
 
 
W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 18.03.2015r., wykonanie podłoża i położenie wykładziny heterogenicznej w sali lekcyjnej i sekretariacie szkoły w PZSP Nr 1 w Środzie Śląskiej powierza sie firmie: Alflor Wiktor Janusz, ul. Śląska 1, 55-300 Środa Śląska.
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwaną dalej ustawą PZP.
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy PZP. 
 
UZASADNIENIE
Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z rozesłaniem zapytania do 4-ch oferentów, do zamawiającego wpłyneły trzy oferty, spełniające kryterium wyboru. W dniu 27.03.2015r. Zamawiający, po przeanalizowaniu, wybrał ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryteria wyboru tj. cena za przedmiot zamówienia przy podobnych parametrach technicznych i jakościowych.
 
Dziekujemy za udział w postępowaniu.
« powrót
  • Chwalimy się
  • Projekty unijne
  • Facebook

Newsletter