Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7:30-15:30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
06.07.2016 •

Środa Śląska, 06.07.2016r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEWJSZEJ OFERTY

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego dotyczącej przygotowania podłoża i położenia nowej wykładziny homogenicznej typu Tarkett 2,5 mm w sali lekcyjnej 107

 

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 17.06.2016r., wykonanie podłoża i położenie wykładziny homogenicznej typu Tarkett 2,5 mm, w sali lekcyjnej 107 w PZSP Nr 1 w Środzie Śląskiej powierza sie firmie: F.H.U.T.B. Ruwil, Rusko, ul. Polna 10, 55-320 Malczyce

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwaną dalej ustawą PZP.

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 w/w ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania ustawy PZP. 

 

UZASADNIENIE

Przedmiotowe postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego. W związku z rozesłaniem zapytania do 4-ch oferentów oraz przedstawieniu zapytania ofertowego na stronie pzsp1.powiat-sredzki.pl , do zamawiającego wpłynęły trzy oferty, spełniające kryterium wyboru. W dniu 04.07.2016r. Zamawiający, po przeanalizowaniu, wybrał ofertę, która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryteria wyboru tj. cena za przedmiot zamówienia przy podobnych parametrach technicznych i jakościowych.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

31.03.2015 •
  • Chwalimy się
  • Projekty unijne
  • Facebook

Newsletter