Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7:30-15:30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
14.02.2019 •
MH, ZK •

KSZTAŁCENIE W ZAWODACH

TECHNIK EKONOMISTA

 
 TECHNIK EKONOMISTA  331403

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Uwaga:

·         dla absolwentów gimnazjum nauka w technikum trwa 4 lata, a dla absolwentów szkoły podstawowej trwa 5 lat!

·         w roku szkolnym 2019/20 nie było naboru do klasy pierwszej, ze względu na małe zainteresowanie kandydatów.

 

WARUNKI KSZTAŁCENIA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO z 2017 roku:

Zawód technik ekonomista  jest zawodem z następującymi kwalifikacjami:

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 

AU.36 Prowadzenie rachunkowości 


PRZEDMIOTY
Oprócz przedmiotów ogólnokształcących,  program nauczania obejmuje dużą ilość godzin kształcenia zawodowego teoretycznego jak i praktycznego - przy komputerze, z wykorzystaniem specjalistycznych  programów użytkowych.

W czteroletnim cyklu nauczania występują  przedmioty zawodowe kształcone w zakresie:

a) teoretycznym:

·         Podstawy ekonomii

·         Ekonomika

·         Finanse

·         Prawo

·         Rachunkowość

·         Język obcy zawodowy

b) praktycznym:

·         Technika biurowa

·         Statystyka

·         Pracownia ekonomiki (program magazynowy SUBIEKT GT,)

·         Pracownia finansów (program magazynowy SUBIEKT GT, program księgowy RACHMISTRZ GT, program płacowo-kadrowy GRATYFIKANT GT, program do rozliczeń z ZUS-em - PŁATNIK)

·         Pracownia rachunkowości (program magazynowy SUBIEKT GT, program księgowy REWIZOR GT, program płacowo-kadrowy MIKROGRATYFIKANT GT.)

PRAKTYKA ZAWODOWA

Uczniowie odbywają 6. tygodniową praktykę zawodową (240h):

- klasa II (80h)

- klasa III (160h)

w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i jednostkach budżetowych.  

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Technicy ekonomiści zatrudniani są m.in. w:

Ø  urzędach administracji państwowej

Ø  urzędach administracji samorządowej

Ø  urzędach skarbowych

Ø  biurach księgowych

Ø  bankach

Ø  sekretariatach

Ø  biurach maklerskich

Ø  towarzystwach ubezpieczeniowych

Ø  stowarzyszeniach i fundacjach

Ø  firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych

a także mogą prowadzić własną firmę,

 

Powiązania zawodu technik ekonomista z innymi zawodami:

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb  i ambicji -  zdobycie nowego zawodu pokrewnego podczas kursów kwalifikacyjnych, np. sprzedawca, technik handlowiec, technik rachunkowości.

 

 

 

 

TECHNIK LOGISTYK

 

TECHNIK LOGISTYK 333107

Technik logistyk  zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta.

Do podstawowych zadań technika logistyka należy wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów wpływających. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

 Uwaga:

·         dla absolwentów gimnazjum nauka w technikum trwa 4 lata, a dla absolwentów szkoły podstawowej trwa 5 lat!

·         w Technikum Nr 1 kształcą się uczniowie wg Podstawy programowej kształcenia zawodowego z 2017 i 2019 r.

 

WARUNKI KSZTAŁCENIA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO z 2017 roku:

Zawód technik logistyk jest zawodem z następującymi kwalifikacjami:

AU.22     Obsługa magazynów        

AU.32    Organizacja transportu


PRZEDMIOTY
Oprócz przedmiotów ogólnokształcących,  uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych.

W czteroletnim cyklu nauczania występują przedmioty zawodowe kształcone w zakresie:

a) teoretycznym:

·         Kompetencje społeczne i organizacja zespołów

·         Działalność gospodarcza

·         Język obcy zawodowy

·         Gospodarka magazynowa

·         Magazyny przyprodukcyjne

·         Magazyny dystrybucyjne

·         Logistyka transportu

·         Usługi logistyczno-transportowe

 

b) praktycznym:

·         Procesy magazynowe

·         Organizacja prac magazynowych

·         Procesy transportowe

·         Procesy magazynowo-spedycyjne

 

PRAKTYKA ZAWODOWA:

Uczniowie odbywają 4. tygodniową praktykę zawodową w klasie III (160h)                                          - w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze logistyki, produkcji i transportu.

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO z 2019 roku:

Zawód technik logistyk jest zawodem z następującymi kwalifikacjami:

SPL.01     Obsługa magazynów        

SPL.04    Organizacja transportu


PRZEDMIOTY
Oprócz przedmiotów ogólnokształcących,  uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych.

W czteroletnim (absolwenci gimnazjum) lub pięcioletnim  (absolwenci szkoły podstawowej) cyklu nauczania występują przedmioty zawodowe kształcone w zakresie:

a) teoretycznym:

·         Bezpieczeństwo i higiena pracy

·         Prawo

·         Podstawy logistyki

·         Przechowywanie zapasów

·         Zabezpieczanie majątku

·         Planowanie procesów transportowych

·         Język oby zawodowy w logistyce

 

b) praktycznym:

·         Organizowanie pracy magazynu

·         Przyjmowanie i wydawanie zapasów

·         Obsługiwanie klientów i kontrahentów

·         Organizowanie procesów transportowych

·         Dokumentowanie procesów transportowych

 

PRAKTYKA ZAWODOWA

Uczniowie odbywają 8. tygodniową praktykę zawodową (280h):

Absolwenci gimnazjum:

- klasa II (140h)

- klasa III (140h)                

Absolwenci szkoły podstawowej:

- klasa III (140h)

- klasa IV (140h)

w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w obszarze logistyki, produkcji i transportu.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży  i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:

Ø  sprzedaży i prognozowania popytu

Ø  planowania zakupów

Ø  handlu elektronicznego

Ø  logistyki miejskich usług infrastrukturalnych

Ø  systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję

Ø  gospodarki odpadami

Ø  planowania produkcji i zapasów

Ø  gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań

Ø  transportu wewnętrznego.

 

Powiązania zawodu technik logistyk z innymi zawodami:

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb  i ambicji. Logistycy wykonując działania zawodowe współpracują ze specjalistami różnych dziedzin np. z ekonomistami, handlowcami, transportowcami, spedytorami, analitykami, pracownikami banków i działów księgowych.

 

 

 

TECHNIK HANDLOWIEC

 

NOWOŚĆ - Proponujemy nowy kierunek kształcenia zawodowego od września 2020 roku!

TECHNIK HANDLOWIEC  522305

Technik handlowiec to zawód bardzo ceniony na rynku pracy. Handlowcy pełnią bardzo ważną rolę w wielu przedsiębiorstwach, przyczyniając się nierzadko do sukcesów firmy.

Technik handlowiec zajmuje się wykonywaniem zadań zawodowych z zakresu prowadzenia sprzedaży oraz prowadzenia działalności handlowej.

Do podstawowych zadań technika handlowca należy wykonywanie prac związanych z obsługą klienta,  realizacja transakcji kupna i sprzedaży, przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży, planowanie działań sprzedażowych, organizowanie działań reklamowych i marketingowych oraz zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa

 

WARUNKI KSZTAŁCENIA

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO z 2019 roku:

Zawód technik handlowiec jest zawodem z następującymi kwalifikacjami:

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

HAN.02 Prowadzenie działań handlowych

 

PRZEDMIOTY

Program nauczania obejmuje oprócz przedmiotów ogólnokształcących dużą ilość godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe.

W pięcioletnim cyklu nauczania występują przedmioty zawodowe kształcone w zakresie:

a)      teoretycznym:

·         Podstawy towaroznawstwa

·         Organizacja sprzedaży towarów

·         Sprzedaż towarów

·         Marketing w handlu

·         Język obcy zawodowy

·         Podstawy zarządzania w handlu

·         Rachunkowość handlowa

 

a)      praktycznym:

·         Pracownia sprzedaży

·         Pracownia marketingu

·         Pracownia rachunkowości

·         Organizacja pracy w hurtowni

·         Sprzedaż internetowa

PRAKTYKA ZAWODOWA

Uczniowie odbywają 8. tygodniową praktykę zawodową:

- klasa III (140h)

- klasa IV (140h)

w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i jednostkach budżetowych.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Technicy handlowcy zatrudniani są m.in. w:

Ø  firmach prowadzących sprzedaż towarów i usług,

Ø  przedsiębiorstwach produkcyjnych,

Ø  bankach,

Ø  przedsiębiorstwach finansowych,

Ø  hurtowniach,

Ø  magazynach.

Powiązania zawodu technik handlowiec z innymi zawodami:

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb  i ambicji -  zdobycie nowego zawodu pokrewnego podczas kursów kwalifikacyjnych, np. sprzedawca, technik ekonomista, technik rachunkowości.

Należy zaznaczyć, że handlowcy należą do pracowników, którzy zwykle nie mają trudności w znalezieniu zatrudnienia.

« powrót
  • Chwalimy się
  • Projekty unijne
  • Facebook

Newsletter