Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7:30-15:30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
08.11.2019 •

2018/2019 - „Praktyki zagraniczne dla uczniów PZSP Nr 1 w Środzie Śląskiej – Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

 

Projekt „Praktyki zagraniczne dla uczniów PZSP Nr 1 w Środzie Śląskiej – Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+. Przeznaczony był dla uczniów Technikum nr 1.

 

Projekt rozpoczął się w październiku 2018 r. i koordynowała go  Fundacja MODE z Wrocławia. Do projektu zakwalifikowano 32 uczniów: 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk i 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Uczniowie realizowali 4-tygodniowe praktyki zawodowe poza granicami kraju – we Włoszech i na Malcie.

W projekcie uczestniczyło również 8 nauczycieli – 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 4 nauczycieli języka angielskiego.

 

Przed wyjazdem uczniowie skorzystali ze wsparcia językowego podczas kursów  oraz poznali specyfikę krajów na zajęciach kulturowych przeprowadzonych przez Fundację. Po zakończeniu okresu przygotowań - nastąpiła mobilność, czyli wyjazd na praktyki zagraniczne w okresie 10.03-07.04.2019 r.

 

We Włoszech  praktyki zawodowe logistycy i ekonomiści realizowali u 5 pracodawców, głównie w Forli, Bolonii i Faenzie. Uczniowie mieszkali w kampusie studenckim Tower Palace w miejscowości FORLI. W trakcie pobytu organizacja partnerska UNISER czuwała nad poprawnością przebiegu praktyk u pracodawców, a także zorganizowała dla uczniów dwie wycieczki – do Wenecji i Florencji.

 

Na Malcie logistycy i ekonomiści realizowali praktyki zawodowe u 10 pracodawców znajdujących się w różnych częściach wyspy. Uczniowie mieszkali w NSTS Campus Residence w miejscowości GZIRA. Organizacja partnerska – YOUTHEME zadbała o zakwaterowanie i zorganizowała rejs promem na wyspę Gozo i jej zwiedzanie.

 

W trakcie mobilności uczniowie prowadzili dzienniczki praktyk w języku angielskim i w tymże języku porozumiewali się w pracy i poza nią. Przekazywali również swoje relacje w  mediach społecznościowych oraz na Facebooku PZSP Nr 1. Po przyjeździe natomiast przygotowali podsumowanie praktyk w postaci prezentacji multimedialnych. Część uczniów wzięła również udział w przygotowaniu konferencji, która się odbyła się 12.06.2019 r.

 

Po zakończeniu mobilności odbyła się ewaluacja projektu, na podstawie której można stwierdzić, iż cel główny został zrealizowany, ponieważ nastąpił wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych. W opinii nauczycieli oraz samych uczniów cele szczegółowe projektu zostały również osiągnięte, czyli nastąpiła poprawa znajomości języka angielskiego. Wyjazd ten zachęcrównież nauczycieli przedmiotów zawodowych do nauki języków obcych, a uczniów nauczył tolerancji i poszanowania różnych kultur. W pewnym sensie przygotował ich do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy oraz współpracy w zespołach międzynarodowych, natomiast według rodziców umożliwił im naukę samodzielności, odpowiedzialności i gospodarności.


Asystent projektu - Małgorzata Hubiak

 

« powrót
  • Chwalimy się
  • Projekty unijne
  • Facebook

Newsletter