Wersja wysokokontrastowa
Godziny pracy Szkoły:
poniedziałek - piątek 7:30-15:30
A A A
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Środzie Śląskiej
  • English
  • Polski
  • Deutsch
06.10.2022 •

CMI

 Centrum Mistrzostwa Informatycznego 4 edycja - (2022-2023) - Ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Koło zainteresowań, zawody algorytmiczne (realizator: Małgorzata Morawska)
 
 
02.07.2020 •
 

Po raz kolejny uczniowie naszego technikum mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych poza granicami Polski – tym razem dzięki unijnemu programowi ERASMUS+.                            

 

Projekt „Praktyki zagraniczne dla PZS nr 1 w Środzie Śląskiej II”  (nr 2019-1-PL01-KA102-063991) rozpoczął się w listopadzie 2019 r. i po raz kolejny koordynowała go Fundacja MODE.  Do projektu zakwalifikowano 32 uczniów:  22 uczących się w zawodzie technik logistyk i 10 w zawodzie technik ekonomista. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w kursie języka angielskiego. Dodatkowo uczestniczyli w kursie kulturowym, dzięki któremu poznali zwyczaje obowiązujące w  Portugalii i na Węgrzech.

 

Mobilność, czyli wyjazd na praktyki zagraniczne nastąpił 8 marca 2020 r.                                                 

 

W Portugalii uczniowie realizowali praktyki zawodowe w miejscowości Evorá – w marketach: Intermarche, AKI, Pinto&Filhos SA oraz w salonach:  BMW, Seat i Fiat.                                       Zakwaterowani byli w hotelu Avis Guesthouse w centrum historycznego miasta. W trakcie pobytu partnerem była organizacja AENIE, która koordynowała realizację praktyk.

 

Na Węgrzech uczniowie mieszkali w centrum Budapesztu w hotelu GoodMoHouse, a praktyki zawodowe realizowali w firmach kurierskich: ExpressOne i ViddL Hungary oraz w firmie przewozowej BigBus i agencji nieruchomości Tekrama. W trakcie pobytu partnerem była organizacja MeOut.

 

Niestety po tygodniu, w związku z ogłoszeniem pandemii CoVid-19 (koronawirusa) nastąpił wcześniejszy powrót do Polski 15 marca i pobyt na zbiorowej kwarantannie.

 

Pomimo skróconego pobytu, uczniowie w  trakcie mobilności mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności językowych, ponieważ porozumiewali się w pracy i poza nią w języku angielskim. Po powrocie zwiedzali najbliższą okolicę, podziwiali starą historyczną zabudowę, poznawali lokalną kuchnię oraz różnorodność kulturową Portugalii i Węgier.

 

To umożliwiło częściową realizację głównego celu, jakim było zwiększenie potencjału uczniów Technikum Nr 1 na rynku pracy poprzez lepsze przygotowanie ich do pracy w swoim zawodzie.  Również cele szczegółowe zostały zrealizowane w pewnym stopniu, np. poprawa znajomości języka angielskiego,  nauka tolerancji i poszanowania kultur,  przygotowanie do pracy w zespołach międzynarodowych, przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy oraz podniesienie jakości kształcenia w naszej szkole.

Ponadto, umożliwił uczniom naukę samodzielności i odpowiedzialności oraz pogłębił integrację i empatię podczas wspólnie spędzonych dni w tym trudnym czasie...

 

Asystent projektu – Małgorzata Hubiak

 

02.07.2020 •
 

Na początku lutego 2020 r. troje nauczycieli przedmiotów zawodowych i języka obcego zawodowego wzięło udział w tygodniowym szkoleniu.

Job Shadowing, to krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej, a także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację.

Staże odbyły się w  firmy spedycyjnej DSV ZARAGOZA w Hiszpanii (02-08.02 i 09-15.02.2020 r.) i w markecie AKI Evorá w Portugalii (09-15.02.2020 r.).

Nauczyciele mogli pogłębiać znajomość języka angielskiego oraz zapoznać się z historią, kulturą i lokalną kuchnią. Wyjazd przełożył się również na zdobycie nowych doświadczeń, którymi podzielili się z uczniami i nauczycielami przedmiotów zawodowych.

 

Asystent projektu – Małgorzata Hubiak

1 2
  • Chwalimy się
  • Projekty unijne
  • Facebook

Newsletter